Implantológia
zub Na našom pracovisku poskytujeme kompletnú implantologickú starostlivosť. Používame kvalitný certifikovaný systém nemeckej firmy TIOLOX ktorý je overený stovkami úspešných implantácii v posledných 10 rokoch. Implantácii predchádza dôkladná príprava, ktorá je základom budúceho úspechu. Dobrý zdravotný stav pacienta a dokonalá ústna hygiena sú predpoklady úspešnej implantácie. O všetkých podrobnostiach zákroku i následného priebehu sa pacienti dozvedia na individuálnych konzultáciach. Po úspešnej implantácii následuje zhotovenie protetickej práce podľa želania pacienta.
SkyĎalší používaný implantologický systém na našom pracovisku je Sky-implant system.

certifikat Tudik
tiolox tiolox Certifikát TIOLOX
Potvrdenie o absolvovaní školení TIOLOX

sky sky Vyhlasenie o zhode