Stomatologické centrum YLUX


Vážení pacienti, vzhľadom na situáciu v súvislosti s koronavírusom Vás prosíme, aby ste v záujme ochrany vlastného zdravia navštívili naše pracovisko iba v nevyhnutných prípadoch. Keď sa v čakárni kumuluje väčší počet ľudí, môže nastať prenos prípadnej nákazy aj na iných pacientov, preto sme dočasne pristúpili k mimoriadnym opatreniam:

 • rušia sa plánované operačné zákroky (objednaných pacientov budeme telefonicky informovať o možnom preobjednaní)
 • rušia sa stomatochirurgické konzultácie (ošetrujeme iba akútne stavy – extrakcie bolestivých zubov a akútne operácie robíme denne od 7:00-11:00)
 • Ordinačná doba zubnej ambulancie je dočasne obmedzená od 7:00 do 11:00 , pričom sa ošetrujú iba súrne prípady
 • dentálna hygienička v súčasnej situácii neordinuje
Ďakujeme za pochopenie.


RTG CENTRUM
Dočasná zmena ordinačných hodín

 • pondelok 7:00 - 12:00
 • utorok 7:00 - 12:00
 • streda 7:00 - 12:00
 • štvrtok 7:00 - 12:00
 • piatok 7:00 - 12:00

Stomatochirurgia

MUDr. Dušan Tudík, MUDr. Branislav Janíček, MDDr. Maroš Kamenický, MDDr. Ľubomír Malíček

+421 2 4463 5725

Pred operačným zákrokom je potrebná osobná bezplatná konzultácia v konzultačných hodinách

 • utorok 7:00 - 11:00
 • piatok 7:00 - 11:00

plánované operácie

 • pondelok 7:00 - 14:00
 • utorok 11:00 - 14:00
 • streda 7:00 - 14:00
 • štvrtok 8:00 - 17:00
 • piatok 11:00 - 13:00
Viac info

Zubné RTG

+421 2 4463 5724
+421 2 3810 4411

na RTG vyšetrenie sa neobjednáva
(snímkuje sa na počkanie)

 • pondelok 7:00 - 15:00
 • utorok 7:00 - 17:00
 • streda 7:00 - 17:00
 • štvrtok 7:00 - 15:00
 • piatok 7:00 - 13:00
Viac info

Dentálna hygiena

Nagyová Katarína, dipl.d.h.

+421 2 4463 5725
+421 904 007 629
telefonické objednávky v čase 7:00 - 15:00, v piatok do 12:00

 • pondelok 7:00 - 15:00
 • utorok 7:00 - 15:00
 • streda 11:00 - 18:00
 • štvrtok neordinuje sa
 • piatok 7:00 - 12:00
Viac info

Stomotológia

MUDr.Andrea Doskočilová

+421 2 4463 5726

 • pondelok 12:00 - 19:00
 • utorok 7:00 - 14:00
 • streda 7:00 - 14:00
 • štvrtok 12:00 - 19:00
 • piatok 7:00 - 14:00
Viac info

Ylux centrum

Personálne vybavenie

 • MUDr. Dušan Tudík stomatochirurgia
  implantológia (Sky-implant, TIOLOX)
 • MUDr. Branislav Janíček stomatochirurgia
 • MDDr. Maroš Kamenický stomatochirurgia
 • MDDr. Ľubomír Malíček stomatochirurgia
 • MUDr. Andrea Doskočilová stomatologická protetika
  endodoncia
  estetická stomatológia
 • Nagyová Katarína diplomovaná dentálna hygienička
 • Šubová Viera, Srnová Darina,
  Forrová Mária, Zámečníková Jana,
  Hájková Iveta
  zdravotné sestry
 • Nagyová Martina, Dodávková Lýdia,
  Horváthová Mária
  rtg asistent

Zmuvné zdravotné poisťovne

Naše pracovisko má zmluvný vzťah so zdravotnými poisťovňami:

 • Všeobecná ZP (25) - stomatochirurgia
 • Dôvera ZP (24) - stomatochirurgia, RTG
 • Union ZP (27) - stomatochirurgia, RTG

Cenník všetkých poskytovaných výkonov je pacientom k dispozícii v ambulanciách.

Pracoviská

Stomatochirurgická starostlivosť

Stomatochirurgia predstavuje kľúčovú časť činnosti nášho pracoviska. Okrem základnej stomatochirurgickej starostlivosti, ktorá sa poskytuje aj v ambulancii, sa na operačnej časti riešia zložitejšie stomatochirurgické ochorenia a stavy

 • odstránenie nevyrastených zubov
 • resekcie koreňových hrotov
 • odstraňovanie menších nádorov
 • mplantológia
 • odstraňovanie uzdičiek a plastické predprotetické ošetrenia
 • vyberanie zalomených koreňov
 • parodontologické operácie
 • operácie čeľustných dutín

Pred operačným zákrokom je potrebná osobná bezplatná konzultácia v konzultačných hodinách (vždy v utorok a v piatok od 7:00 - 11:00). Vhodné je mať so sebou aj doporučenie od ošetrujúceho stomatológa alebo praktického lekára a pripadne aj RTG (ak nie, dá sa RTG zhotoviť priamo u nás).
Na konzultácie sa neobjednáva - stačí prísť v uvedenom čase. Počas týchto konzultácií objednávame pacientov na operácie a robíme aj menšie zákroky (extrakcie, kontroly po operačnom zákroku, akútne ošetrenia). Plánované operačné zákroky už potom robíme v presne stanovenom termíne.
Mimo konzultačných hodín ošetrujeme iba objednaných pacientov.
V prípade záujmu o konzultáciu mimo konzultačných hodín, je možné sa telefonicky ( +421 2 4463 5725) objednať na platenú konzultáciu (20€) – vo štvrtok od 7:00 – 8:00.

Samozrejmosťou je následná pooperačná starostlivosť až do úplneho vyriešenia problému.

Implantológia

Na našom pracovisku poskytujeme kompletnú implantologickú starostlivosť. Používame kvalitný certifikovaný systém nemeckej firmy Sky-implant system ktorý je overený stovkami úspešných implantácii v posledných 10 rokoch. Implantácii predchádza dôkladná príprava, ktorá je základom budúceho úspechu. Dobrý zdravotný stav pacienta a dokonalá ústna hygiena sú predpoklady úspešnej implantácie. O všetkých podrobnostiach zákroku i následného priebehu sa pacienti dozvedia na individuálnych konzultáciach. Po úspešnej implantácii následuje zhotovenie protetickej práce podľa želania pacienta.

Zubné RTG

Spoločnosť Ylux s.r.o v záujme ďalšieho skvalitnenia svojej činnosti zriadila nové RTG pracovisko (označené YLUX CENTRUM) v priestoroch budovy na Račianskom mýte (vchod od električkovej trate – medzi Lekárňou Pokrok a predajňou Nábytok).
Povolenie na uvedenie pracoviska do prevádzky OOZPŽ/2553/2012 zo dňa 29.3.2012

Upozornenie
V zmysle ustanovení nariadenia vlády SR č.340/2006 Z.z. o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia je nutné pred RTG vyšetrením priniesť žiadanku podpísanú odosielajúcim (indikujúcim) lekárom!
Podľa §3 ods.5 tohto nariadenia "Lekárske ožiarenie sa môže vykonávať len na základe riadne zdôvodnenej písomnej indikácie lekára ..."

Cenník

Základné vyšetrenia (poistenci Dôvera-Apollo a Union neplatia)
 • Intraorálný snímok (malý) 5€
 • Bite Wing 6€
 • Ortopantomogram (OPG) 15€
Špeciálne zobrazenia (nehradia poisťovne)
 • 3D - 1 sextant 15€
 • 3D - 3 sextanty (mandibula alebo maxilla) 45€
 • 3D - celá mandibula plus celá maxilla 90€
 • Tele RTG 15€
 • Lebka (každá projekcia) 15€
 • Projekcie TMK (zatvorené ústa,otvorené ústa) 15€
 • RTG ruky (každá projekcia) 15€

Technické informácie o RTG pracovisku (YLUX Centrum)

K dispozícii sú digitálne rtg prístroje najnovšej generácie, ktoré pri minimálnom žiarení zabezpečujú dokonalé spracovanie obrazu.

 • firma Instrumentarium z Fínska (www.instrumentariumdental.com)
 • firma Kodak z USA (www.my90003D.com)

Jedná sa o prístroje, ktoré prostredníctvom software Cliniview a Kodak Imaging umožňujú aj v ambulanciách lekárov všetky výhody plnohodnotnej radioviziografickej zobrazovacej techniky. Prostredníctvom senzorov Sigma a Kodak 6100 je zabezpečené aj digitálne spracovanie intraorálnych snímkov. V prípade 3D technológie je treba zdôrazniť minimálne žiarenie, ktoré je neporovnateľné s klasickým CT vyšetrením.

Prístroj OP 200D (Software CliniView) umožňuje

 • OPG vyšetrenie

Prístroj KODAK 9000 C3D (Sofware Kodak Imaging) umožňuje

 • OPG vyšetrenie, 3D zobrazenie časti alebo celej mandibuly alebo maxily, lebky, dutín
 • kompletné Cephalo-vyšetrenie lebky, čeľustí, ruky

Prístroj KODAK 2200 (Software Kodak Imaging)

 • digitálne intraorálne snímky

Výstup môžu lekári do ambulancie dostať rôznymi spôsobmi

 1. CD (možnosť ďalšieho digitálneho spracovania v ambulancii)
 2. e-mail - prosíme uviesť čitateľnú e-mail adresu odosielajúceho lekára (na e-mailove adresy pacientov snímky nezasielame)
 3. na kvalitnom fotografickom papieri alebo fólii
  v tomto prípade ale dochádza k určitému znehodnoteniu vysokej digitálnej kvality zobrazenia

Dentálna hygiena

Dentálna hygiena je najlacnejšia a najúčinnejšia metóda prevencie zubného kazu.

Prevencia v detskom veku
 • dentálna hygienička naučí dieťa zvládnuť správnu techniku čistenia zubov, používať správne pomôcky na čistenie, informuje o správnej výžive
 • vykonáva pečatenie stálych zubov, t.j. zalievanie problematických miest (jamky, rýhy), kde sa usádza povlak a najčastejšie vzniká zubný kaz
 • pravidelne posiľňuje zubnú sklovinu fluoridmi (fluoridácia)
Prevencia u dospelých
 • pravidelným ošetrením u dentálnej hygieničky docielime optimálny stav chrupu, zabránime predčasnej strate zubov
 • pri vyšetrení sa zistia aj najmenšie poškodenia skloviny, odstraňuje sa zubný povlak a zubný kameň, profesionálne sa leští povrch skloviny a výplní
 • nácvik správnej techniky čistenia zubov a informácia o najnovších pomôckach na osobnú dentálnu hygienu (kefka, medzizubná niť, zubná pasta) je predpokladom dlhodobého dobrého stavu chrupu

Ošetrenie na dentálnej hygiene na našom pracovisku zahŕňa

 • vyšetrenie mäkkých a tvrdých zubných tkanív, úpony frenúl
 • motivácia a inštruktáž k ústnej hygiene – podľa potreby kefka, dentálna niť, medzizubná kefka, superfloss
 • odstránenie povlakov a zubného kameňa – podľa potreby ultrazvuk, nástroje
 • preleštenie zubov kefkou a pastou
 • air–flow = pieskovanie – podľa stavu tkanív a potreby
 • fluoridácia

Pred prvým ošetrením v ambulancii dentálnej hygieny si prosím pozorne prečítajte tieto informácie:

 • ošetrenie trvá cca 50 minút
 • prineste si so sebou zubnú kefku, ktorú v súčasnosti používate
 • ak používate aj iné pomôcky ústnej hygieny, prineste si prosím aj tie

Ošetrenie v ambulancii dentálnej hygieny na našom pracovisku nehradia zdravotné poisťovne.
Cena základného ošetrenia je 50€

Stomatologická starostlivosť

je zabezpečovaná v kompletne a veľkoryso zariadenej samostatnej ambulancii v novej časti pracoviska (Ylux Centrum).

V ambulancii sa poskytuje základné stomatologické ošetrenie

 • ošetrenie zubného kazu, koreňových kanálikov, parodontologické ošetrenie
 • základné stomatochirurgické ošetrenie - extrakcie zubov, odosielanie na stomatochirurgické zákroky
 • stomatoprotetické ošetrenie - keramické a živicové korunky a mostíky, zubné snímateľné náhrady, protetické práce na implantátoch

Záruka na stomatologické ošetrenie je nadštandardná - výplne 3 roky a kovokeramický materiál 5 rokov od zhotovenia.


Kontakt

YLUX s.r.o.

IČO 35898038
zapísané OS BA1, odd. Sro, vložka č. 32914/B