Dentálna hygiena

Katarína Nagyová, diplomovaná dentálna hygienička

V našej zubnej klinike poskytujeme služby dentálnej hygieny inovatívnym prístupom s použitím prístroja AIRFLOW Prophylaxis Master švajčiarskej spoločnosti EMS*.  Ide o kombináciu pieskovacieho prístroja a svetelného ultrazvuku pre kompletné supragingiválne a subgingiválne odstraňovanie povlaku, pigmentácií, zubného kameňa a leštenie zubov s technológiou AIRFLOW®. Použitie prístroja AIRFLOW Prophylaxis Master spolu s aplikovaním ošetrenia Guided Biofilm Therapy, tvoria ucelený systém starostlivosti o zuby, založený na maximálnej účinnosti a čo najmenej invazívnym spôsobom. Ošetrenie prináša zásadné zlepšenie komfortu pacienta, je šetrné k zubnej sklovine, implantátom, mäkkým tkanivám a bez problémov odstraňuje odolné pigmentácie (káva, čaj, fajčenie). U pacientov s ortodontickým aparátom šetrne odstraňuje biofilm a nie je poškodzovaný povrch aparátu. Ošetrenie je pre pacienta príjemné, prináša pocit teplej sprchy (regulovaný ohrev vody do 40˚C).

Pred prvým ošetrením v našej ambulancii dentálnej hygieny si prosím pozorne prečítajte tieto informácie:

 • ošetrenie trvá cca 50 minút
 • prineste si prosím so sebou zubnú kefku, ktorú v súčasnosti používate
 • ak používate aj iné pomôcky ústnej hygieny, prineste si prosím aj tie

V našej zubnej klinike kladieme veľký dôraz na prevenciu už v detskom veku

 • dentálna hygienička naučí dieťa zvládnuť správnu techniku čistenia zubov, používať správne pomôcky na čistenie zubov, informuje rodičov a dieťa o správnej výžive
 • pravidelne posiľňuje zubnú sklovinu fluoridmi (fluoridácia) ako aj u dospelých
 • pravidelným ošetrením u dentálnej hygieničky docielime optimálny stav chrupu, zabránime predčasnej strate zubov
 • pri vyšetrení sa zistia aj najmenšie poškodenia skloviny, odstraňuje sa zubný povlak a zubný kameň, profesionálne sa leští povrch skloviny a výplní
 • nacvičuje sa správna technika čistenia zubov a dentálna hygienička informuje ošetrovaného o najnovších trendoch a pomôckach osobnej dentálnej hygieny (zubná kefka, medzizubná niť, zubná pasta), čo je predpokladom dlhodobého dobrého stavu chrupu.

Ošetrenie v našej ambulancii dentálnej hygieny zahŕňa:

 • vyšetrenie mäkkých a tvrdých zubných tkanív, úpony frenúl
 • motivácia a inštruktáž k ústnej hygiene – podľa potreby kefka, dentálna niť, medzizubná kefka, superfloss
 • odstránenie povlakov a zubného kameňa
 • preleštenie zubov kefkou a pastou
 • AIRFLOW = pieskovanie
 • fluoridácia

Cena základného ošetrenia je 70,- eur.

Ošetrenie v ambulancii dentálnej hygieny na našej zubnej klinike nehradia zdravotné poisťovne. Pri splnení podmienok stanovených zdravotnými poisťovňami (absolvovanie preventívnej prehliadky a pod.) zdravotné poisťovne časť ceny ošetrenia dentálnej hygieny svojim pacientom preplácajú. O podrobnostiach preplácania ošetrenia sa informujte vo vašej zdravotnej poisťovni.

*https://www.ems-dental.com/en/products/airflow-prophylaxis-master

personel sağlık

personel sağlık