Konzultácie

Naša zubná klinika poskytuje konzultácie v oblasti stomatochirurgie, záchovnej stomatológie, protetickej stomatológie a zubnej implantológie. 

Stomatochirurgické konzultácie sú bezplatné a vykonávame ich osobne alebo elektronicky.

Osobné konzultácie:

Bez predchádzajúceho objednania v pracovných dňoch v čase od 7:00 hod. do 10:00 hod.. Počas konzultácií vykonávame aj menšie stomatochirurgické zákroky a extrakcie zubov a ošetrujeme akútne bolestivé stavy pacientov. Mimo konzultačných hodín ošetrujeme iba vopred objednaných pacientov.

Elektronické konzultácie:

O elektronickú konzultáciu môžete požiadať prostredníctvom nášho kontaktného formulára tu.

Vyplnením kontaktného formulára nás môžete požiadať o konzultáciu, stanovenie termínu zákroku a ceny operačného zákroku, a to bez nutnosti absolvovania osobnej predoperačnej konzultácie. 

Pred zákrokom potrebujeme vždy aktuálny röntgenový snímok zubov. V prípade, ak röntgenový snímok zubov nemáte, je možné zhotoviť si ho na našom RTG pracovisku. V prípade, ak už máte röntgenový snímok zhotovený u nás, prosíme uveďte do kontaktného formulára aj dátum narodenia za účelom dohľadania röntgenového snímku v našom internom systéme.

Stomatologické a stomatoprotetické konzultácie sú súčasťou bezplatnej vstupnej preventívnej prehliadky pacienta v našej zubnej ambulancii.