Stomatologické centrum YLUX


Stomatochirurgické konzultácie sú bezplatné a vykonávame ich osobne alebo elektronicky.

 • osobne (denne od 7:00 – 10:00 bez objednania) – vtedy robíme aj jednoduchšie zákroky a extrakcie a ošetrujeme akútne stavy.
 • elektronicky – využite možnosť objednať sa na náročnejšie operácie (retinované zuby múdrosti, resekcie koreňových hrotov, implantácie a pod.) bez nutnosti absolvovať osobnú predoperačnú konzultáciu.

Podrobnosti o elektronickej konzultácii nájdete v časti stomatochirurgia


Zubná ambulancia (Dr. Breza)
Nová zubná ambulancia sa nachádza na I.poschodí v priestoroch zubnej chirurgie.
Na ošetrenie sa môžete objednávať na mobilnom telefónnom čísle +421 918 543 967 (pondelok až štvrtok 12:30 – 16:30), prípadne nám napíšte na mail ylux@ylux.sk

V prípade potreby akútneho stomatologického ošetrenia, alebo bolestivých stavov u pacientov, evidovaných na našej dennej ambulancii ( Dr.Breza), môžete kontaktovať spolupracujúcu zubnú kliniku SK Dental (www.skdental.sk) na Jarabinkovej ulici v Bratislave. (tel. +421 911 566 056)


Kontakt na Dr.Doskočilovú na jej novom pracovisku
Zdravotné stredisko Pavla Horova 14, Devínska Nová Ves, 1.poschodie, Ambulancia Dr. Schmidtová, Dr.Doskočilová, Tel.: +421 2 647 797 55


Vážení pacienti, vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu sme pristúpili k týmto opatreniam:

 • pacient si bezdotykovo vydezinfikuje ruky a môže použiť jednorázové rukavice
 • plánované operačné zákroky robíme bez obmedzenia
 • dentálna hygiena pracuje bez obmedzenia – objednávky na tel.čísle 02 / 446 357 25
 • vo Vašom vlastnom záujme je vhodné, aby ste najmä pred stomatochirurgickým ošetrením boli očkovaní, prípadne si vykonali PCR alebo antigénový test

Stomatochirurgia

MUDr. Dušan Tudík, MUDr. Branislav Janíček, MDDr. Ľubomír Malíček, MDDr. Andrej Breza

+421 2 4463 5725

osobné konzultácie

 • pondelok 7:00 - 10:00
 • utorok 7:00 - 10:00
 • streda 7:00 - 10:00
 • štvrtok 7:00 - 10:00
 • piatok 7:00 - 10:00

plánované operácie

 • pondelok 7:00 - 14:00
 • utorok 7:00 - 14:00
 • streda 7:00 - 14:00
 • štvrtok 7:00 - 14:00
 • piatok 7:00 - 12:00

Mimo konzultačných hodín operujeme iba objednaných pacientov.

Viac info

Zubné RTG

+421 2 4463 5724
+421 2 3810 4411

na RTG vyšetrenie sa neobjednáva
(snímkuje sa na počkanie)

 • pondelok 7:00 - 14:00
 • utorok 7:00 - 14:00
 • streda 7:00 - 14:00
 • štvrtok 7:00 - 14:00
 • piatok 7:00 - 12:00
Viac info

Dentálna hygiena

Nagyová Katarína, dipl.d.h.

+421 2 4463 5725
+421 904 007 629
telefonické objednávky v čase 7:00 - 15:00, v piatok do 12:00

 • pondelok 7:00 - 15:00
 • utorok 7:00 - 15:00
 • streda 9:00 - 17:00
 • štvrtok 7:00 - 15:00
 • piatok 7:00 - 13:00
Viac info

Stomatológia

MDDr. Andrej Breza

+421 918 543 967

 • pondelok 12:30 - 16:30
 • utorok 12:30 - 16:30
 • streda 12:30 - 16:30
 • štvrtok 12:30 - 16:30
 • piatok neordinuje sa
Viac info

Ylux centrum

Personálne vybavenie

 • MUDr. Dušan Tudík stomatochirurgia
  implantológia (Sky-implant)
 • MUDr. Branislav Janíček stomatochirurgia
 • MDDr. Ľubomír Malíček stomatochirurgia
 • MDDr. Andrej Breza stomatochirurgia
 • Nagyová Katarína diplomovaná dentálna hygienička
 • Srnová Darina,
  Forrová Mária, Martinkovičová Jana,
  Hájková Iveta
  zdravotné sestry
 • Nagyová Martina, Dodávková Lýdia,
  Horváthová Mária
  rtg asistent

Zmuvné zdravotné poisťovne

Naše pracovisko má zmluvný vzťah so zdravotnými poisťovňami:

 • Všeobecná ZP (25) - stomatochirurgia
 • Dôvera ZP (24) - stomatochirurgia, RTG
 • Union ZP (27) - stomatochirurgia, RTG

Cenník všetkých poskytovaných výkonov je pacientom k dispozícii v ambulanciách.

Pracoviská

Stomatochirurgická starostlivosť

Stomatochirurgia predstavuje kľúčovú časť činnosti nášho pracoviska. Okrem základnej stomatochirurgickej starostlivosti, ktorá sa poskytuje aj v ambulancii, sa na operačnej časti riešia zložitejšie stomatochirurgické ochorenia a stavy

 • odstránenie nevyrastených zubov
 • resekcie koreňových hrotov
 • odstraňovanie menších nádorov
 • mplantológia
 • odstraňovanie uzdičiek a plastické predprotetické ošetrenia
 • vyberanie zalomených koreňov
 • parodontologické operácie
 • operácie čeľustných dutín

Stomatochirurgické konzultácie vykonávame novým spôsobom:

 • osobne (denne od 7:00 – 10:00 bez objednania) – vtedy vykonávame aj jednoduchšie zákroky a extrakcie a ošetrujeme akútne stavy. Mimo týchto hodín ošetrujeme iba objednaných pacientov.
 • elektronicky – jedná sa hlavne o objednávanie na náročnejšie operácie ( retinované zuby múdrosti, resekcie koreňových hrotov, implantácie a pod.) – vtedy už pacient nemusí absolvovať osobnú predoperačnú konzultáciu.

Podrobnosti o elektronickej konzultácii:

pošlite nám mail na adresu  ylux@ylux.sk s následovnými údajmi:

 • o aký zákrok sa jedná (najlepšie sken doporučenia od ošetrujúceho lekára)
 • panoramatický alebo intraorálny RTG zubov – nie starší ako 1 rok! (ak pacient rtg nemá, môže si ho dať zhotoviť na našom rtg pracovisku – doporučenie na rtg od jeho stomatológa nebudeme požadovať)
 • ak je RTG snímok zhotovený na našom pracovisku, prosíme uviesť aj meno a dátum narodenia - snímok si vyhľadáme v našom systéme
 • kontaktné telefónne číslo - s pacientom sa telefonicky spojíme a dohodneme si podrobnosti zákroku a prípadný termín

Implantológia

Na našom pracovisku poskytujeme kompletnú implantologickú starostlivosť. Používame kvalitný certifikovaný systém nemeckej firmy Sky-implant system ktorý je overený stovkami úspešných implantácii v posledných 10 rokoch. Implantácii predchádza dôkladná príprava, ktorá je základom budúceho úspechu. Dobrý zdravotný stav pacienta a dokonalá ústna hygiena sú predpoklady úspešnej implantácie. O všetkých podrobnostiach zákroku i následného priebehu sa pacienti dozvedia na individuálnych konzultáciach. Po úspešnej implantácii následuje zhotovenie protetickej práce podľa želania pacienta.

Zubné RTG

Spoločnosť Ylux s.r.o v záujme ďalšieho skvalitnenia svojej činnosti zriadila nové RTG pracovisko (označené YLUX CENTRUM) v priestoroch budovy na Račianskom mýte (vchod od električkovej trate – medzi Lekárňou Pokrok a predajňou Nábytok).
Povolenie na uvedenie pracoviska do prevádzky OOZPŽ/2553/2012 zo dňa 29.3.2012

Upozornenie
V zmysle ustanovení nariadenia vlády SR č.340/2006 Z.z. o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia je nutné pred RTG vyšetrením priniesť žiadanku podpísanú odosielajúcim (indikujúcim) lekárom!
Podľa §3 ods.5 tohto nariadenia "Lekárske ožiarenie sa môže vykonávať len na základe riadne zdôvodnenej písomnej indikácie lekára ..."

Cenník

Základné vyšetrenia (poistenci Dôvera-Apollo a Union neplatia)
 • Intraorálný snímok (malý) 8€
 • Bite Wing 10€
 • Ortopantomogram (OPG) 17€
Špeciálne zobrazenia (nehradia poisťovne)
 • 3D - 1 sextant 15€
 • 3D - 3 sextanty (mandibula alebo maxilla) 45€
 • 3D - celá mandibula plus celá maxilla 90€
 • Tele RTG 15€
 • Lebka (každá projekcia) 15€
 • Projekcie TMK (zatvorené ústa,otvorené ústa) 15€
 • RTG ruky (každá projekcia) 15€

Výstup môžu lekári do ambulancie dostať rôznymi spôsobmi

 1. CD (možnosť ďalšieho digitálneho spracovania v ambulancii)
 2. e-mail - prosíme uviesť čitateľnú e-mail adresu odosielajúceho lekára (na e-mailove adresy pacientov snímky nezasielame)
 3. na kvalitnom fotografickom papieri alebo fólii
  v tomto prípade ale dochádza k určitému znehodnoteniu vysokej digitálnej kvality zobrazenia

Dentálna hygiena

Dentálna hygiena je najlacnejšia a najúčinnejšia metóda prevencie zubného kazu.

Prevencia v detskom veku
 • dentálna hygienička naučí dieťa zvládnuť správnu techniku čistenia zubov, používať správne pomôcky na čistenie, informuje o správnej výžive
 • vykonáva pečatenie stálych zubov, t.j. zalievanie problematických miest (jamky, rýhy), kde sa usádza povlak a najčastejšie vzniká zubný kaz
 • pravidelne posiľňuje zubnú sklovinu fluoridmi (fluoridácia)
Prevencia u dospelých
 • pravidelným ošetrením u dentálnej hygieničky docielime optimálny stav chrupu, zabránime predčasnej strate zubov
 • pri vyšetrení sa zistia aj najmenšie poškodenia skloviny, odstraňuje sa zubný povlak a zubný kameň, profesionálne sa leští povrch skloviny a výplní
 • nácvik správnej techniky čistenia zubov a informácia o najnovších pomôckach na osobnú dentálnu hygienu (kefka, medzizubná niť, zubná pasta) je predpokladom dlhodobého dobrého stavu chrupu

Ošetrenie na dentálnej hygiene na našom pracovisku zahŕňa

 • vyšetrenie mäkkých a tvrdých zubných tkanív, úpony frenúl
 • motivácia a inštruktáž k ústnej hygiene – podľa potreby kefka, dentálna niť, medzizubná kefka, superfloss
 • odstránenie povlakov a zubného kameňa – podľa potreby ultrazvuk, nástroje
 • preleštenie zubov kefkou a pastou
 • air–flow = pieskovanie – podľa stavu tkanív a potreby
 • fluoridácia

Pred prvým ošetrením v ambulancii dentálnej hygieny si prosím pozorne prečítajte tieto informácie:

 • ošetrenie trvá cca 50 minút
 • prineste si so sebou zubnú kefku, ktorú v súčasnosti používate
 • ak používate aj iné pomôcky ústnej hygieny, prineste si prosím aj tie

Ošetrenie v ambulancii dentálnej hygieny na našom pracovisku nehradia zdravotné poisťovne.
Cena základného ošetrenia je 70€

Stomatologická starostlivosť

je zabezpečovaná v kompletne zariadenej samostatnej ambulancii v priestoroch zubnej chirurgie na 1.poschodí

V ambulancii sa poskytuje základné stomatologické ošetrenie

 • ošetrenie zubného kazu, koreňových kanálikov, parodontologické ošetrenie
 • základné stomatochirurgické ošetrenie - extrakcie zubov, odosielanie na stomatochirurgické zákroky
 • stomatoprotetické ošetrenie - keramické a živicové korunky a mostíky, zubné snímateľné náhrady, protetické práce na implantátoch

Záruka na stomatologické ošetrenie je nadštandardná - výplne 3 roky a kovokeramický materiál 5 rokov od zhotovenia.


Kontakt

YLUX s.r.o.

IČO 35898038
zapísané OS BA1, odd. Sro, vložka č. 32914/B