Komplexná stomatologická starostlivosť

Konzultácie

Základom liečby každého pacienta sú konzultácie zdravotného stavu pacienta s našimi špecialistami v jednotlivých zubných odboroch.

Stomatochirurgia

Stomatochirurgia predstavuje kľúčovú časť činnosti našej zubnej kliniky.

Stomatológia

V stomatologickej ambulancii poskytujeme služby záchovnej stomatológie a služby protetickej stomatológie.

Implantológia

Poskytujeme komplexnú implantologickú starostlivosť o pacienta.

Dentálna hygiena

Dentálna hygiena je najlacnejšia a najúčinnejšia metóda prevencie zubného kazu.

Zubný röntgen

RTG CENTRUM pre všetkých pacientov.