Zubný röntgen

Naša zubná klinika disponuje samostatným röntgenovým pracoviskom s vlastným vchodom, ktorého služby môžu využívať nielen naši pacienti ale aj pacienti, ktorí potrebujú RTG snímok pre svojho ošetrujúceho zubného lekára. Röntgenové pracovisko je označené ako RTG CENTRUM a nachádza sa na prízemí budovy na ulici Račianske mýto 1 v Bratislave.

Na RTG vyšetrenie sa neobjednáva (snímkuje sa na počkanie).

Cenník platný od 1.4.2023:

Základné vyšetrenia (poistenci zdravotných poisťovní Dôvera a Union majú základné vyšetrenie bez poplatku)

 • Intraorálný snímok (malý) 8,- eur
 • Bite Wing (jedna strana)   10,- eur
 • Ortopantomogram (OPG) 20,- eur

Špeciálne zobrazenia (nehradia poisťovne)

 • 3D – 1 sextant 20,- eur
 • 3D – 3 sextanty (mandibula alebo maxilla) 55,- eur
 • 3D – celá mandibula plus celá maxilla 100,- eur
 • Tele RTG 20,- eur
 • Lebka (každá projekcia) 15,- eur
 • Projekcie TMK (zatvorené ústa, otvorené ústa) 15,- eur
 • RTG ruky (každá projekcia) 15,- eur

Výstup z RTG vyšetrenia môžu ošetrujúci lekári do svojej ambulancie dostať rôznymi spôsobmi

 1. CD nosič (umožňuje ďalšie digitálne spracovanie v ambulancii)
 2. e-mail – prosíme uviesť čitateľnú e-mailovú adresu odosielajúceho lekára (na e-mailové adresy pacientov RTG snímky nezasielame)

Upozornenie
V zmysle ustanovenia § 44a ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je možné RTG vyšetrenie vykonať iba na základe žiadosti podpísanej odosielajúcim (indikujúcim) lekárom. Pri návšteve RTG CENTRA sa prosím preukážte žiadankou vášho ošetrujúceho zubného lekára a preukazom poistenca.

personel sağlık

personel sağlık