Implantológia

MUDr. Dušan Tudík, MDDr. Andrej Breza, MPH., MDDr. Ľubomír Malíček, PhD., MUDr. Branislav Janíček

Pre správne fungovanie stomatognátneho systému je nevyhnutné zabezpečiť úplnú protetickú rehabilitáciu stavov, pri ktorých došlo z rôznych príčin k strate zubov. Nejedná sa len o estetickú rehabilitáciu ale aj o rehabilitáciu zhryzových pomerov, ktorých narušením dochádza k poruchám čelustného kĺbu. V neposlednom rade obnovenie žuvacej funkcie vedie k zlepšeniu kvality života, zabezpečeniu príjmu a správneho vstrebávania žívín z potravy. V súčasnosti je zubný implantát v indikovaných prípadoch najvhodnejšou náhradou zuba.

V našej zubnej klinike poskytuje tím skúsených stomatochirurgov komplexnú implantologickú starostlivosť o pacienta. Zubné implantáty zlepšujú zdravotný stav pacienta a významnou mierou zvyšujú kvalitu jeho života. Pri implantácii používame certifikovaný systém nemeckej spoločnosti Bredent – SKY implant system*, ktorý máme overený stovkami úspešných implantácii a spokojnosťou našich pacientov. Pri implantácii používame inovatívny princíp navigovanej implantológie, ktorá zabezpečuje bezpečné a presné osadenie implantátov. Následnú protetickú náhradu chýbajúcich zubov pacienta riešime najmodernejšou technológiou 3D skenovania odtlačkov zubov.

Samotnej implantácii predchádza dôkladná príprava pacienta, ktorá je základom budúceho úspechu. Dobrý zdravotný stav pacienta a dokonalá ústna hygiena, sú základným predpokladom úspešnej implantácie.

O všetkých podrobnostiach zákroku i následného priebehu zákroku sa pacienti dozvedia na individuálnych konzultáciách s našimi špecialistami. Po úspešnej implantácii nasleduje zhotovenie protetickej práce podľa želania pacienta.

*https://www.bredent-implants.com/

personel sağlık

personel sağlık